NEANDERTÁLCI VE ŠTRAMBERKU


První polovina programu probíhá v Muzeu Šipka, druhá venku v jeskyni Šipka. Žáci se během programu pokusí sestavit tělo neandertálského člověka a porovnají ho se současným člověkem. Ukázka pazourků a pravěkých nástrojů. Procházka po jeskyni Šipka s popisem archeologického výzkumu a objevu neandertálské čelisti. Hra na seznámení se s postavením členů tlupy. 

Maximální počet osob ve skupině: 30

Délka programu: cca 1,5 hodina

Místo konání: Muzeum Šipka, jeskyně Šipka

Vstupné: 30 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma), v ceně je zahrnut i vstup do Muzea Šipka

Objednání programu, případně další informace: emailem na adrese: muzeumsipka@gmail.com nebo telefonicky na čísle: 553 034 519

Muzeum Šipka (pobočka Muzea Novojičínska)

Zauličí 456, 74266 Štramberk

e-mail: muzeumsipka@gmail.com
webové stránky: www.muzeumnj.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí