Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana! / Filmová dílna


Víte, kdo byl nazýván knížetem malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? Pirchan měl koncem 19. st. mezi brněnskými malíři výsadní postavení. Portrétoval primátory a maloval oltářní obrazy, přesto je téměř zapomenut. Víte, kdo byl nazýván knížetem malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? V programu si vyzkoušíme vytvořit vlastní portréty za pomocí filmové techniky. Program s lektory Studia Scala a Muzea města Brna pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Délka programu: 180 minut
Cena programu: 150 Kč / žák

Objednávky a informace: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.; tel.: 542 123 635; e-mail: svatkova@spilberk.cz nebo Mgr. Martina Chaloupková tel.: +420 728 540 689; e-mail: animace@kinoscala.cz

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí