Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana!


Víte, kdo byl nazýván knížetem malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? Pirchan měl koncem 19. st. mezi brněnskými malíři výsadní postavení. Portrétoval primátory a maloval oltářní obrazy, přesto je téměř zapomenut. V programu si vyzkoušíme vytvořit portréty vlastní, prostřednictvím různých tvůrčích přístupů.

Délka programu: 60-90 min
Cena programu: 50 Kč/žák

Objednávky a informace:

MgA. Barbora Svátková, Ph.D.; e-mail: svatkova@spilberk.cz; tel.: 542 123 635

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí