NEDĚLNÍ KORZO


V průběhu edukačního programu nahlédneme do soukromého života Brňanů v dobách velkých ekonomických, politických a společenských změn. S pomyslnou brněnskou rodinou, v průběhu dějinných událostí 19. a 20. století, budeme řešit otázky jak, kde, s kým a v jakém oděvu strávíme volné nedělní odpoledne. Téma volnočasových aktivit v současnosti rozvineme ve společné závěrečné diskusi.

Hlavní témata: výletní cíle Brňanů, české a německé korzo, brněnské parky, kavárny a pohostinství, sport a turistika, společenský a spolkový život, ženy ve společnosti, módní trendy, etiketa, galantnost

Forma: výklad, hra v roli, práce s mapou a obrazovým a textovým materiálem, řízená diskuse

- Délka programu: 60–90 minut

- Vstupné s programem Kč 50,-

- Objednávka programu: picmausova@spilberk.cz, tel.: 542 123 618

 

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí