Nezapomeneme (holocaust Židů a Romů)


(ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze)

Tématem jsou zásadní historická fakta židovského a romského holokaustu propojená s autentickými vzpomínkami pamětníků. Interaktivní program vede žáky a studenty k zamyšlení nad příčinami a důsledky nejen samotného holokaustu, ale obecně totalitních ideologií, nechybí ani propojení se současnými projevy antisemitismu a xenofobie ve společnosti. V závěru lze navázat diskuzí se studenty.

Muzeum romské kultury

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace Bratislavská 67 602 00 Brno

e-mail: edukator@rommuz.cz
webové stránky: https://www.rommuz.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí