O TAJEMSTVÍCH PŘEROVSKÉHO ZÁMKU aneb Pojďte s námi objevovat historii!


Odjakživa lidi zajímalo, jaká tajemství v sobě ukrývají starobylé hrady a zámky... Nestyďte se a přijďte se svými žáky nasytit zvědavost a dozvědět se řadu zajímavých informací o historické budově, jejíž věž se majestátně tyčí nad Přerovem. Vítejte v oblasti "Horního města", která je opředena celou řadou zajímavých pověstí...

Téma: Historické zaměření - architektonický vývoj budovy od středověku do počátku 20. století.
Cíl: Seznámit návštěvníky se stavební minulostí přerovského zámku a snažit se při výkladu zábavně-poučnou formou co nejlépe vkládat prezentované poznatky do širších historických souvislostí. Pokusit se názorně vysvětlit žákům, že za odkrýváním tajemství je především seriózní odborná činnost pracovníků muzeí z řad archeologů a historiků. Často se ale na výsledné podobě komentářů takových "záhad" minulosti podílí i obsah literárních pramenů a pověstí.

Obsah: Tradičnímu způsobu předávání historických poznatků ve formě komentované prohlídky, kterému v nejednom případě už museli přivyknout i naši žáci, je často právě mladou generací vytýkána pasivita ze strany návštěvníků. Právě z těchto důvodů získal popisovaný výklad z oblasti nejnovějších archeologických výzkumů, které byly v posledních letech učiněny v oblasti přerovského zámku, na nové, daleko atraktivnější podobě. Cesta za poznáním paměti místa je rozčleněna na osm interaktivních zastavení spojených s velmi nevšedními zážitky. Žáci se stávají "spolutvůrci" programu, protože musí "prošmejdit" zámeckou budovu od sklepa až po půdu a přitom splnit nejednu náročnou úlohu, která se dotýká života lidí ve středověku i v novověku. Kromě toho probíhá zážitková hra také v prostorách bývalého padacího mostu, na nádvoří, v lapidáriu, v několika expozičních i výstavních sálech. S pomocí několika převyprávěných pověstí nakonec vydá svá tajemství i útočištná věž. Žákovská skupina si "za odměnu" odnáší z muzea do školy malého tištěného průvodce přerovským zámkem, který byl vytvořen speciálně pro tyto edukační účely.

Obsah programu bývá v případě dostatečně velké časové dotace také obohacen o projekci krátkého filmu s historickým tématem (výběr ze dvou snímků podle věku a znalosti žákovské skupiny) a návštěvou slavnostního zámeckého pokoje.

Délka programu: 60-90 minut

Vstupné: 40 Kč/žák

Objednávky denně (kromě pondělí) na tel. 581 250 531 nebo na e-mailu: pokladna@prerovmuzeum.cz

Bližší informace k programu na tel. 725 337 426 nebo na e-mailu: tomeskova@prerovmuzeum.cz

Plakát, leták pro školy k programu najdete na webových stránkách Muzea Komenského v Přerově. Dostupné na odkaze: http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly/vychovne-vzdelavaci-programy-a-lektorske-programy/o-tajemstvich-prerovskeho-zamku-aneb-pojdte-s-nami-objevovat-historii-novinka

Tamtéž naleznete i řadu vybraných fotografií z programu.

Dokumentární film z vybrané učební mikrosituace z programu (z autorské dílny MKP): 

O tom, že si popisovaný program už získal své zájemce také mezi dospělými, podává názorné svědectví následující video. Při využití zážitkového způsobu odkrývání historických tajemství není zapotřebí dělat rozdíly mezi dospělým a dětským návštěvníkem: 

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7 750 11 Přerov

e-mail: tomeskova@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí