ONLINE KURZY


V případě zájmu o on-line kurz je nutné kontaktovat vzdělávací oddělení Památníku Lidice (edu@lidice-memorial.cz), které přidělí zájemcům přístupové údaje pro jednotlivé kurzy. Kurzy jsou dostupné po zadání přístupových údajů zde: http://edulidice.netventic.net/login . 

Aktuálně nabízíme následující interaktivní kurzy: 

Výchova a vzdělávání v Protektorátu Čechy a Morava

Časová dotace 30 min.

Seznamte se prostřednictvím kurzu s výchovou a vzděláváním v době protektorátu.

Kurz dává přehledně a srozumitelně nahlédnout, k jakým změnám docházelo za protektorátu ve školství a u volnočasových aktivit.

V kontextu představených restrikcí jsou studenti seznámeni se změnami ve třídách a školách, učebnicích či osnovách. Poznají, jak zákaz zájmových spolků, jakými byly např. Sokol či Junák, nebo příchod nových trendů, jako např. swingu či trampingu, ovlivnily trávení volného času mládeže.

Studenti mohou získané poznatky ověřit v testech uprostřed a na závěr kurzu.

Protektorát Čechy a Morava

Časová dotace 30 min.

Seznamte se prostřednictvím kurzu s každodenním životem obyvatel Protektorátu Čechy a Morava.

Kurz přibližuje účastníkům okolnosti vzniku Protektorátu Čechy a Morava, představuje hlavní politiky protektorátu a seznamuje účastníky se životem obyvatel v tomto nelehkém období.

Student kurzu získá stručný přehled o tom, jak se s příchodem vyhlášek, nařízení a všudypřítomného strachu změnil lidem jejich každodenní život. Seznámí se s pojmy, jakými jsou například totální nasazení, potravinové lístky či doba temna.

Studenti kurzu mohou získané poznatky ověřit v testech uprostřed a na závěr kurzu.

Příběh obce Lidice

Časová dotace 30 min.

Nechte se prostřednictvím dobových fotografií provést osudem obce Lidice a životem v ní.

Účastníci kurzu získají prostřednictvím digitalizovaných materiálů historické sbírky přehledný a srozumitelný náhled do života obce Lidice a jejího osudu.

Kurz přibližuje tragický příběh Lidic ve třech dílčích etapách. Představuje běžný život obce a jejích obyvatel  před atentátem na Reinharda Heydricha, seznamuje s fakty a hrůzným osudem obce po atentátu na Heydricha a interpretuje poválečný vývoj nových Lidic.

Po každé z uváděných etap mají studenti kurzu možnost absolvovat test, ve kterém si mohou ověřit poznatky získané v kurzu.  

Tyto tři on-line kurzy jsou od 21.2.2021 do 21.3.2021 k dispozici zdarma. 

 

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: kantova@lidice-memorial.cz
webové stránky: http://www.lidice-memorial.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí