Osudy dětí za druhé světové války


Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem ležáckého chlapce, lidické dívky a židovského chlapce. Hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život dětí rozličných národností i sociálních pozic.

Součástí programu je prohlídka expozice muzea a prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Program může absolvovat skupina s maximálně 40 žáky. Je nutné, aby skupina byla smíšená a byli v ní jak chlapci, tak dívky.

Délka programu: 120 minut

Cílová skupina: žáci 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ

Vstupné: program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do  muzea (20,- Kč za žáka).

Místo konání: muzeum NKP Ležáky

Objednávky: program lze rezervovat pomocí online objednávkového formuláře, který naleznete na www.lezaky-memorial.cz ve složce vzdělávání nebo na e-mailu: chvojkova@lidice-memorial.cz či telefonu: 739 335 734.

NKP-Pietní území Ležáky

NKP-Pietní území Ležáky, Dachov 75, 539 55 Miřetice

e-mail: chvojkova@lezaky-memorial.cz
webové stránky: www.lezaky-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí