Pojďte s námi do muzea


Cílem edukačního programu je seznámit děti s pojmem „muzeum“, jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny s jednotlivými muzejními profesemi (kurátor, archeolog, etnograf, zoolog, paleontolog). Budou jim vysvětleny pojmy jako expozice, výstava, výstavní prostory, sbírkový předmět, depozitář a vernisáž. Děti budou mít možnost se orientovat v expozici, rozvíjet myšlení, spolupracovat, esteticky vnímat a poznávat hodnoty minulosti.

PRO KOHO: program je určen pro děti z MŠ a žáky 1. - 2. ročníků ZŠ
Časová náročnost: 60 minut
Vstupné: MŠ mají vstup zdarma, žáci 10,- Kč, pedagogický doprovod zdarma

Místo realizace: Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35, Opava 746 01
Kontakt: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024, 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

 

Slezské zemské muzeum

Nádražní okruh 31, Opava 746 01

e-mail: pedagogika@szm.cz
webové stránky: www.szm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí