Poklady stříbrné Jihlavy - poprvé v muzeu


Hodinový komentovaný program je připraven pro vyšší ročníky mateřských škol. Uvítá předškoláky coby plnohodnotné návštěvníky muzea. Při procházce muzeem představí dětem všechny stálé expozice a jednoduchou formou je seznámí s jejich obsahem. Děti se tak dozvědí něco z historie, tedy z napínavého příběhu města Jihlavy, také o přírodě Českomoravské vrchoviny, tedy o dobrodružstvích, které nabízí blízké i vzdálené okolí města.

Pro tento program je připraven jednoduchý pracovní list (bez textu), který si děti odnesou s sebou.

 

Více informací na http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava Masarykovo nám. 55 Jihlava 586 01

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
webové stránky: http://muzeum.ji.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí