Poprvé…. Podruhé…. Prodáno!


Program provede žáky stálou expozicí Horácké galerie atraktivní formou aukce uměleckých děl. Žáci se seznámí se základními pojmy ze světa výtvarného umění. Naučí se formálně i obsahově popsat vybrané dílo, formulují, v čem spočívá jeho hodnota a vyzkouší si, jak probíhá aukce.

Délka programu 90 minut

Lektor: Mgr. Romana Pospíšilová

Cena: 20,- Kč/osoba, pedagog. doprovod zdarma

Přihlášení e-mailem: vohankova@horackagalerie.cz, nebo telefonicky: 566 654 224.

Horácká galerie

Vratislavovo nám. 1, 59231, Nové Město na Moravě

e-mail: vohankova@horackagalerie.cz
webové stránky: www.horackagalerie.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí