Poznejte Chebsko - poznejte Egerland


Obsah programu:

V prostředí výstavy „Úspěšné hledání identity – Odkaz Toniho Diessla Františkovým Lázním“ se žáci seznámí se základními pojmy z historie svého regionu. Využívat k tomu budou především originální kulturně – historické předměty a výrobky, které tvořily a nadále tvoří regionální tradici Chebska.  Téma je umocněno zábavnou rukodělnou aktivitou, jejíž výsledek si žáci odnesou s sebou.

Obsah programu je individuálně přizpůsoben potřebám a znalostem jednotlivých ročníků.

 

Cíl programu:

Cílem programu je podpora regionální identity žáků. Žáci se předně seznámí s výrobky a předměty, které jsou pro oblast Chebska typické. Skrze něj si společně ukážeme, jak se na Chebsku – Egerlandu žilo.

Délka programu: 60 minut / délku edukačního programu lze individuálně přizpůsobit dle Vašich časových možností

Cena: Zdarma

 

Kontakt: Petra Polívková

              tel: 351 011 998

              e-mail: info@muzeumfl.cz

Městské muzeum Františkovy Lázně

Dlouhá 194/4 Františkovy Lázně

e-mail: info@muzeumfl.cz
webové stránky: www.muzeumfl.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí