Pracujte pro BIG LIGHT!


Nadnárodní korporace BIG LIGHT, zabývající se výzkumem kontaktu člověka a jím utvořených digitálních světů, hledá nové kolegy na několika pozicích: staňte se součástí hlavního poslání naší společnosti a buďte aspoň na pár minut zkoumaným materiálem! Staňte se spoluprogramátory našich protiaplikací (tzv. contraplications)! Nebojte se svoji kreativitu využít při tvorbě reklamních spotů pro BIG LIGHT!

Hlavním cílem programu je kritická reflexe našeho každodenního světa, v němž se stále více a nenápadně prolíná běžná realita s digitální (rozšířenou, virtuální) realitou. A do budoucna hrozí ještě větší průnik těchto světů, které člověk sám vytvořil. Otázka je, zda stále ovládáme tyto technologie my, nebo spíše ony nás, případně ti, co je programují.

Základem bude představení fiktivní společnosti BIG LIGHT a jejího laboratorního výzkumu probíhajícího v prostorách Domu umění. Tento výzkum se zabývá právě kontaktem člověka a jím utvořených rozšířených a virtuálních světů. Společnost BIG LIGHT, jejíž prezentaci v Domě umění vytvořil umělec Federico Díaz se svými kolegy, se snaží varovat před možnými hrozbami a naznačuje potřebu návratu k prapůvodním materiálům a prostředím (příroda, vesmír). Žáci se budou moci zapojit do výzkumu a to tak, že budou společně zkoumat svůj vlastní svět, jak se v něm prolíná jejich digitální a „skutečný“ život, svět offline versus svět online. Následuje diskuse o výhodách a nevýhodách, uvědomění si možných hrozeb, zamyšlení nad digitálním osudem člověka. Na základě této analýzy se pokusíme vymýšlet různé zlepšováky a inovace, jako jsou například tzv. protiaplikace či různé jiné digitální nástroje, které nám pomáhají vrátit se k sobě samým. Navazuje tvorba reklamních videospotů nebo jiného typu reklamy pro BIG LIGHT.

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

e-mail: edukace@dum-umeni.cz
webové stránky: http://www.dum-umeni.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí