Prázdniny v muzeu


Muzeum T. G. M. Rakovník a jeho pobočky vyhlašuje 5. ročník příměstského tábora v termínu od 22. do 26. 8. 2016 tentokrát na téma Po stopách Zikmunda Wintra. Jako každý rok se budou dětem věnovat muzejníci, kteří pro ně připravili pestrý program s řadou aktivit, vycházek, praktických ukázek, soutěží a her, během nichž možná potkají i Zikmunda Wintra, věhlasného spisovatele konce 19. a počátku 20. století, který během svého desetiletého učitelského působení v Rakovníku nasál v našem městě množství materiálu pro svá díla (např. Nezbedný bakalář).

Muzeum T. G. M. Rakovník

Vysoká 95, 269 01 Rakovník

e-mail: archeolog@muzeumtgm.cz
webové stránky: www.muzeumtgm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí