Příběh knihy


Příborské muzeum má ve svých sbírkách unikátní a vzácnou knihovnu z dob piaristů. Jedná se o staré tisky a ručně psané knihy často velkých formátů. Jak ale takové knihy vznikaly? Proč se opisovaly ručně a proč je jejich papír hrubší než papír současných dětských knížek? Součástí tohoto pořadu bude i návštěva „ Dílny tradičních technologií“, kde se děti seznámí s postupem výroby ručního papíru. Ve starých knihách je zajímavé, že se do nich nepsalo pouze inkoustem, ale používaly se i jiné dostupné suroviny. Pomocí příběhu a autentických předmětů děti poznají proces, jak se dělaly knihy v minulosti.

(Přednáškový sál)

 

Počet skupin je omezen. Nutnost telefonické objednávky

 

Maximální počet osob ve skupině: 30

Určeno: zejména pro žáky MŠ a 1. stupeň ZŠ

Délka programu: cca 60 min.

Místo konání: Muzeum Příbor

Vstupné: 15 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma) pro ZŠ;

10 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma) pro MŠ

Termíny pro objednávku vstupu na program: leden-květen 2018 - pondělky                                               

Kontakt:

Bc. Monika Chromečková

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor

tel. 556 725 191

mob. 605 710 142 muzeumpribor@seznam.cz

CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií)- pobočka Muzea Novojičínska

Lidická 50, Příbor 741 258

e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
webové stránky: www.muzeumnovojicinska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí