Příběh obce Lidice


Jaký význam mají pro výklad historie dobové materiály a co vše lze vyčíst ze sbírkových předmětů?

Žáci se na základě digitalizovaných materiálů historické sbírky naučí využívat dobové materiály k interpretaci historického období.

Program probíhá v muzeu, vzdělávacím středisku a na pietním území.

Délka programu: 120 až 140 minut

Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ a SŠ

Vstupné: program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do muzea (45,- Kč za žáka). Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Místo konání: muzeum

Objednávky: program lze rezervovat pomocí online objednávkového formuláře, který naleznete na www.lidice-memorial.cz ve složce vzdělávání nebo na e-mailu: chvapilova@lidice-memorial.cz či telefonu: 739 562 267.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí