Příběh Romů (historie)


Program předává žákům a studentům interaktivní formou klíčové informace o historii, kultuře, řemeslech i jazyku romského etnika. Program je úzce svázán se stejnojmennou stálou muzejní expozicí, která je scénograficky velmi působivá. Obsahuje široké spektrum exponátů, fotografií a dalších dokumentů.  Program uzpůsobujeme věkové skupině – například ti nejmenší se hravou formou dozvědí, odkud Romové pocházejí, získají informace o tradičním způsobu života Romů a typických řemeslech, tradicích nebo zjistí, jak vypadá romská vlajka…atd.

Muzeum romské kultury

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace Bratislavská 67 602 00 Brno

e-mail: edukator@rommuz.cz
webové stránky: https://www.rommuz.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí