MUZEOEDU nabízí a propaguje edukační aktivity muzeí a galerií v přehledné a strukturované formě, která vychází z obsahu Rámcových vzdělávacích programů.