PROCHÁZKA PRAVĚKEM aneb Jak k nám lovci mamutů přiletěli "dymníkem"


Znáte nějaké dítě, které by nechtělo vstoupit do pravěku a na vlastní kůži si samo vyzkoušet, jak to dělali naši předci, že přežili v nevlídných podmínkách před desítkami tisíc let? Uvedenou výzvu určitě ráda přijme každá skupina žáků, která má zájem poznat a ctít zákony pravěké tlupy...

Téma: Historicky zaměřené - pravěk.
Cíl: Seznámit návštěvníky s charakteristickými rysy vznikající lidské společnosti, jejími zákonitostmi a způsoby existence, přiblížit život Homo Sapiens Sapiens. Umožnit žákům porozumět genialitě našich předků a ocenit kvalitu jejich prosociálního chování, díky němuž byli schopni přežít v nehostinných podmínkách, které na Zemi vládly před více než dvaceti tisíci lety př.n.l.

Obsah:  Vydat se jako pravěká tlupa po stopách pravěkého člověka a přitom navštívit sklepní prostory Muzea Komenského v Přerově znamená nechat na sebe působit nejedno tajemství, které je ukryto ve stovkách vystavených artefaktů z čas. rozpětí od paleolitu až po raný novověk.
Program ve stálé expozici Archeologie Přerovska je vystavěn na celé řadě badatelských úkolů a zážitkových aktivit, které jsou primárně nasměrovány na rozvoj smyslového vnímání žáků. K zisku cenných poznatků z oblasti archeologie dochází prostřednictvím využití metod artefiletické hry. Přiučit se něco málo tehdejších rituálů a přitom si moci vyzkoušet věci každodenní potřeby našich předků přináší žákům radost s poznávání. Mnohokrát s úspěchem vyzkoušená cesta "činnostního" učení v muzeu si získala velkou oblibu i v tomto přerovském programu. Díky názorným příkladům z minulosti jsou žáci ve všech fázích edukace vedeni ke spolupráci a empatii. Zvláštní pozornost v tomto programu, který probíhá v blízkosti původních předmostenských tábořišť, je v neposlední řadě také věnována problematice pohřebního ritu a jeho významu pro pravěkého člověka.

V případě dostatečně velké časové dotace se nabízí obsah programu obohatit o prodloužení reflexivní fáze výuky. Vyplňování pracovních listů určených k opakování rozšiřujícího učiva o pravěku pak obvykle vyústí do živého rozhovoru mezi žáky a celkového zhodnocení programu, včetně jeho vzdělávacího i výchovného přínosu na jedince i kolektiv.

Délka programu: 60-90 minut

Vstupné: 40 Kč/žák

Objednávky denně (kromě pondělí) na tel. 581 250 531 nebo na e-mailu: pokladna@prerovmuzeum.cz

Bližší informace k programu na tel. 725 337 426 nebo na e-mailu: tomeskova@prerovmuzeum.cz

Plakát, leták pro školy k programu najdete na webových stránkách Muzea Komenského v Přerově. Dostupné na odkaze:http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly/vychovne-vzdelavaci-programy-a-lektorske-programy/jak-k-nam-lovci-mamutu-prileteli-dymnikem

Tamtéž také naleznete vybranou řadu fotografií z programu.

Krátká motivační upoutávka "pro nejmenší" k tématu (z autorské dílny MKP):

Krátká dokumentární reportáž ČT1:

Dokumentární film z programu (z autorské dílny MKP):

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7 750 11 Přerov

e-mail: tomeskova@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí