Procházka pravěkem aneb pravěk není pouze doba ledová


Program je určen pro děti a mládež od 5 do 18 let a je vždy upraven podle dané věkové kategorie

Program je koncipován jako netradiční a zábavný pohled na pravěkou historii regionu

V první části programu děti navštíví výstavu Pohledy do pravěku a kouzlem se přenesou do dané doby, zde budou muset splnit několik úkolů, které jim pomohou najít cestu zpět (doba trvání 30–45 minut)

Druhá část programu je zážitková, zde se děti promění v archeology, vykopou pravěký hrob, vyrobí si pravěký amulet (šperk), zahrají si několik her na dané téma (doba trvání 30–45 minut)

Cena programu činí 30 Kč na jedno dítě                                                                                       

Konkrétní podoba tohoto programu reaguje na přání učitele a rozpoložení dětí, takže její jednotlivé části může lektor po domluvě upravit nebo zcela zrušit

Oblastní muzeum v Chomutově

Paleckého 86 Chomutov 430 01

e-mail: brunova.miroslava@seznam.cz
webové stránky: www.muzeum-cv.net
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí