Programy do expozic


PROGRAMY DO EXPOZIC

Programy jsou tematicky a náročností přizpůsobeny různým věkovým kategoriím a jsou určeny pro skupiny 10 – 60 dětí. Skupiny nad 30 dětí se v muzeu rozdělí na 2 části. Jedna vyplňuje pracovní listy v expozicích bižuterie a skla, druhá tvoří v muzejním ateliéru. Po určeném čase se skupiny vymění.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE STÁLÝCH EXPOZICÍCH (pracovní listy)

Jsou připraveny ve 4 variantách, které reflektují jednotlivé věkové skupiny. Žáci nebo studenti v malých skupinkách samostatně vyplňují pracovní listy a na závěr společně vyluští tajenku v křížovce.

Pro děti od 7 let
BARVY – zaměřeno na poznávání barev pomocí sbírkových předmětů
Pro děti od 9 let
ROSTLINY – zaměřeno na poznávání rostlinných motivů pomocí sbírkových předmětů
Pro děti 12 let
ZVÍŘATA – zaměřeno na poznávání zvířecích motivů pomocí sbírkových předmětů

Pro žáky a studenty od 14 let

CO JE TO SKLO? – příběh českého skla a bižuterie s využitím muzejních exponátů


RUKODĚLNÉ PROGRAMY (tvůrčí dílny)

Tematicky navazují na pracovní listy (Barvy, Rostliny, Zvířata a Co je to sklo?) a nabízí žákům a studentům možnost tvořivé činnosti, při níž využijí skleněné či bižuterní komponenty a seznámí se s vybranými jednoduchými technikami. Probíhá v muzejním ateliéru pod vedením muzejního pedagoga.

CENÍK
Jednotlivý program (Vzdělávací nebo Rukodělný) včetně vstupného do muzea: 30,- Kč/ za žáka nebo studenta
Kombinovaný program (Vzdělávací a Rukodělný) včetně vstupného do muzea: 50,- Kč/ za žáka nebo studenta
Pedagogický doprovod: zdarma

DOBA TRVÁNÍ
Jednotlivý program: cca 1,5 hodiny
Kombinovaný program: cca 3 hodiny

Program je nabízen po celý školní rok a je nutné se na něj předem objednat – objednávkový formulář naleznete na:

http://www.msb-jablonec.cz/muzeum-detem/programy-pro-skupiny

Kontaktní osoba: andrea.kunova@msb-jablonec.cz, tel. 483 369 021, 778 702 892

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: andrea.kunova@msb-jablonec.cz
webové stránky: www.msb-jablonec.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí