PTÁCI – POSLOVÉ JARA


Jistě máte rádi, když na jaře začne sílit mnohohlasý zpěv ptáků, a obdivujete, že mohou létat. Možná pozorujete skrytě a z dálky ptáčky na krmítku. Naše výstava má tu výhodu, že na ní uvidíte mnoho druhů opeřenců pohromadě, v jejich různých životních prostředích, a přitom žádného nevyplašíte, neboť se jedná o fotografie a vycpaniny (dermoplastické preparáty).

Představeni budou zástupci několika lokalit Poličska – rybníků, lesa, polí i území, kde žijí společně s člověkem. Prohlédnete si přirozeně barevná a různě velká vajíčka a pírka. Dozvíte se, jak si sojka čistí peří, jak odlišit hnízdo drozda a kosa, co to jsou „vývržky“ a mnoho zajímavého z přírodopisu. Seznámíte se s ornitologií a smyslem kroužkování ptáků, zmíníme i jejich příbuzné – dinosaury.

Ale nejen to: peří a vejce se přeci používají i k praktickým a dekorativním účelům, drůbeží maso a vajíčka se objevují na talíři k jídlu, a to zvýšenou měrou právě o Velikonocích. Vlastností létavců si všímají některé jarní pranostiky, různá přirovnání a rčení. Pták je častým motivem výtvarného i hudebního umění.

Výstava je doplněna velkým počtem interaktivních prvků a her, například si budete moci vyzkoušet, jaké nástroje používají vrány, kolik jednotlivé druhy váží a jak je rozeznáte. Připraveny jsou nahrávky hlasu rehků, slavíků a jiných ptáků.

Program je přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám a kalendářnímu období. Před polovinou dubna se zaměří více na zimní a velikonoční témata, jako je přikrmování ptáků, kraslice, později více prostoru dostanou témata hnízdění a pozorování ptáků.

výstavu o přelomových událostech našich dějin za zvýhodněné vstupné. Výstava bez průvodce a edukačního programu.

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí