Řemeslo má zlaté dno


Vývěsní štíty jednotlivých cechů seznámí žáky s řemesly (kovářství, zámečnictví, prýmkařství, sedlářství atp.), kdy zápisem názvu řemesla do křížovky získají tajenku. Poté se společně snaží najít vysvětlení, co to vlastně to řemeslo je – jaký je rozdíl mezi strojním a ručním výrobkem. Na závěr si pak každý navrhne vývěsní štít pro vlastní řemeslo.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

e-mail: edukace@znojmuz.cz
webové stránky: www.znojmuz.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí