ROBOT a umělá inteligence


Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. Při hledání výrazu, jakým nazvat umělé dělníky, požádal o radu svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec Josef Čapek. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.

Cíl programu:

Žáci se interaktivním způsobem seznámí s aktuálním ročníkem Mezinárodní dětské výtvarné výstavy na téma ROBOT a umělá inteligence. Při hledání vybraných děl se děti seznámí nejen s prostorem galerie, s díly samotnými a jejich autory, ale poznají také různé výtvarné techniky.

Součástí programu je tematická výstava Do hlubin robotovy duše, při které se žáci prostřednictvím pracovních listů seznámí s Čapkovým dramatem R.U.R.

Závěrem budou mít možnost vyrobit si vlastního robota a vystavit ho v Lidické galerii.

Program podporuje paměť a rozvíjí kreativitu a fantazii.

Další informace 

Program trvá cca 60 minut a probíhá v Lidické galerii. 

Objednávky 

Program je nutné objednat nejméně týden předem. 


Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem. 


Cena programu je 50,- Kč za žáka. V ceně je zahrnuta prohlídka ostatních objektů Památníku Lidice. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edu@lidice-memorial.cz.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: kantova@lidice-memorial.cz
webové stránky: http://www.lidice-memorial.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí