Rodinné loutkové divadlo


Vhodné pro děti a mládež od 6 do 15 let
Čas: 60–90 minut

Účastníci programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru, ve kterém sehrají příběh. Práce je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace a divadlo. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami. Při tomto programu si děti osvojují umění analyzovat příběhy, učí se vzájemně spolupracovat a mohou se rozhodovat dle svých dovedností, které aktivitě se v rámci celku budou věnovat. Při výrobě se obvykle vychází z lidových pohádek, téma však lze i zkoordinovat s ŠVP a aktuálně probíraným učivem.

Příklad z praxe: Téma chovatelství
V úvodní evokaci shrneme vše, co již děti znají. Rozdělíme si zvířata na ta, která žijí doma nebo na dvorku. Děti vyrábějí loutky zvířátek a prostředí, ve kterém žijí apod. Stejný postup lze použít např. pro zopakování si důležitých historických událostí nebo příběhů z literatury.

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí