Rodinné loutkové divadlo


Účastníci programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel u nás a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru. Práce na vytvoření divadla je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace a divadlo. Při výrobě obvykle vycházíme z lidových pohádek, téma však lze i zkoordinovat s ŠVP i aktuálně probíraným učivem. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami. Jednotlivé příběhy mohou děti v případě nedostatku času inscenovat již ve škole. Při tomto programu si děti osvojují umění analyzovat příběhy nebo mohou svou kreativitu směřovat do výtvarných aktivit.

 

Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

 

Vhodné pro děti od 6 let

60–90 minut + 40 minut na prohlídku expozice

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: olga.havlikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí