Rostliny v muzeu


VZHLEDEM K VLÁDNÍM OPATŘENÍM PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ WEB MUZEA S NABÍDKOU EDUKAČNÍCH A RUKODĚLNÝCH PROGRAMŮ: https://www.msb-jablonec.cz/muzeum-detem/programy-pro-skupiny

 

Pro organizované skupiny jsme připravili kombinované vzdělávací a rukodělné programy vycházející z našich jedinečných expozic skla a bižuterie. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program a jsou tematicky a náročností přizpůsobeny různým věkovým kategoriím. Programy i dílny lze po domluvě „namíchat“.

Kombinované programy jsou určeny pro skupiny 10-60 dětí. Skupiny nad 30 dětí se v muzeu rozdělí na 2 části. Jedna bude vyplňovat pracovní listy v expozicích bižuterie a skla, druhá bude tvořit v muzejním ateliéru. Po určeném čase se skupiny vymění.

OBSAH:

Děti jsou seznámeny s prostředím muzea a dále pracují ve skupinách s pracovními listy. Na tento program navazuje i kreativní výroba barevné foliové vitráže v ateliéru muzea.

Program se opírá o učivo 3.- 5. ročníku ZŠ a lze jej zařadit do vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce (Praktické činnosti), Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody), Umění a kultura (Výtvarná výchova) a do průřezového tématu Environmentální výchova.

CENÍK

Jednotlivý program (vzdělávací nebo rukodělný) včetně vstupného do muzea: 30,- Kč/ dítě

Kombinovaný program (vzdělávací + rukodělný) včetně vstupného do muzea: 50,- Kč/ dítě

Pedagogický doprovod: zdarma

DOBA TRVÁNÍ:

Jednotlivý program: cca 1,5 hodiny, kombinovaný program: cca 2,5 hodiny

Vše o obsahu jednotlivých aktivit, časové náročnosti i cenách programů je přehledně vyvěšeno na oficiálním webu muzea, kde můžete shlédnout metodické i pracovní listy k programům.

Programy jsou nabízeny po celý školní rok a je nutné se na něj předem objednat: http://www.msb-jablonec.cz/muzeum-detem/programy-pro-skupiny.

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Milena Zachařová

muzejní pedagog

tel.: 483 369 021

mob.: 778 702 892

e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz

Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz
webové stránky: http://www.msb-jablonec.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí