Rozhodování továrníka Pály


Chcete žákům a studentům předávat dějiny zajímavou formou? Máte dojem, že dějepis není jen o biflování, ale hlavně o příbězích lidí, kteří zdaleka nebyli černobílí? Chcete vést studenty k vyhledávání informací a přemýšlení nad nimi? Zajímá Vás badatelská a dramatická výuka a chtěli byste tyto prvky zařadit do svých hodin? 

Pak Vás zveme na badatelský seminář pro pedagogy dějepisu s názvem Rozhodování továrníka Pály, který se bude konat dne 4. 2. 2019 od 10:00 do 17:00 hodin v Lidické galerii.

Cena je 430,- Kč. Přihlášky přijímáme nejpozději do 25. 1. 2019.

Lektorka: Mgr., MgA. Iva Vachková, Ph.D (pedagožka, lektorka kurzů dramatické výchovy pro učitele, seminářů hraní rolí v dějepisném vyučování, metodických kurzů pro učitele dějepisu, přednášející v oblasti regionálních dějin, didaktiky a metodiky dějepisu)

Jednodenní seminář má formu praktické dílny. Zaměřuje se na možnosti využití prvků dramatické výchovy pro pedagogy v historicky orientovaných vzdělávacích předmětech, na práci s příběhem a jeho využití a také na vtažení žáků do tématu na základě předloženého faksimile.

Bližší informace a možnost rezervace na seminář naleznete na: www.lidice-memorial.cz (v sekci Vzdělávání/semináře pro pedagogy)

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Michaelu Brábníkovou, e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz, tel: 778 735 785, 312 253 063.

Těšíme se na Vaši účast!

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí