Sametová třicítka


Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo pro žáky II. stupňů základních škol, studenty škol středních a gymnázií program „Sametová třicítka“ k připomenutí výročí 30 let sametové revoluce.  Program je k dispozici od 12. září do 20. prosince 2019 a provede studenty expozicemi muzea, ve kterých budou pátrat po předmětech symbolicky propojených se sametovou revolucí. Kromě samotného pátrání čeká studenty řada úkolů v pracovních listech, které prověří jejich schopnost spolupracovat a vyhledávat správné odpovědi. Na konci programu budou studenti, společně s muzejním edukátorem, přiřazovat vyhledaná hesla k dobovým fotografiím a společně diskutovat o tématu.

Program pokračuje výrobou náramků či náhrdelníků v barvách trikolory s přidaným klíčkem v ateliéru muzea. Cílem programu je rozšiřovat povědomí žáků o sametové revoluci, jejích hlavních aktérech i událostech, které jí předcházely, a uvědomit si význam demokracie a svobody projevu prostřednictvím symbolických předmětů.

 

Typ programu: vzdělávací a rukodělný

Téma: Sametová revoluce, demonstrace, období normalizace, komunistický režim v ČSSR

Cílová skupina: žáci II. stupňů ZŠ, 6. – 9. třída (11-15 let / starší školní věk), studenti SŠ

Místo: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Délka programu: 2,5 hodiny (1 hodina v expozicích muzea, 15 minut pauza, 1 hodina tvoření)

Cena programu: 50 Kč/ žák + pedagogický doprovod zdarma

 

·         Program je určený pro školní skupiny max. do 30 osob

·         Školní skupina bude rozdělena do menších pracovních týmů (5 skupin). Tyto týmy budou plnit úkoly v pracovním listě společnými silami. K vyhledávání informací mohou využít muzejní tablety.

·         Pracovní list obsahuje úkoly propojené s předměty symbolické pro sametovou revoluci. Pracovní listy obsahují stejné úkoly pro všechny skupiny, úkoly jsou ale kvůli lepší mobilitě v expozici odlišně rozhozeny.

V programu jsou obsaženy tyto aktivizující metody:

1.      Metoda diskuzní: na začátku programu krátká diskuze s žáky, zjištění, kolik toho ví o sametové revoluci, brainstorming (co se jim vybaví?).

2.      Skupinová kooperativní výuka, práce s textem: na úkolech v průběhu programu spolupracují žáci ve skupinách.

3.      Interaktivní audio-vizuální výuka: samostatné (libovolné) shlédnutí videa o sametové revoluci (sestříhané záběry z dobových nahrávek) ve skupinách, práce s tablety a vyhledávání odpovědí na internetu.

4.      Práce s obrazem: na konci programu skupiny losují štítky s pojmy, které předtím nacházely u předmětů v expozici. Tyto štítky následovně ve společném kruhu přiřadíme k dobovým fotografiím a vysvětlíme si, jak daný pojem souvisí s fotografií.

Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz
webové stránky: http://www.msb-jablonec.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí