SKLÁŘSTVÍ TAK TROCHU JINAK


Vzdělávací program ve stálé expozici Sklářství na Horácku je realizován v rámci estetického vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura. Pomocí různorodých dílčích aktivit zaměřených na estetické vnímání, se studenti seznámí s pojmy, jako jsou estetika, kultura, umění a design.  Program je dále zaměřen na užitnou a estetickou hodnotu předmětů v minulosti a v současnosti, s využitím názorných příkladů. Program je doplněn pracovními listy, které studenty seznamují nejen s vystavenými předměty, ale také s historickým vývojem sklářství v našem regionu. K doplnění aktivit slouží krátký film, který zachycuje postup výroby skleněného poháru, včetně využitého sklářského nářadí. Program je vhodně doplněn o skutečné sklářské nářadí, které je možné si vzít do rukou a prohlédnout.

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí