Škola v muzeu


Projekt nabízí interaktivní vyučovací hodiny, které jsou připraveny podle RVP a určeny konkrétním věkovým skupinám, přímo v odpovídajících muzejních expozicích. Součástí jsou pracovní listy a závěrečné shrnutí, jímž mohou učitelé ve škole ověřit znalosti, které si žáci odnesli z hodiny. Výukové moduly jsou zpracovány a prezentovány studenty Filozofické a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v rámci kreditované praxe za dohledu odborných garantů Moravského zemského muzea.

Aktuální témata:

Programy pro 1. stupeň ZŠ:

 • Morava ve středověku pro 4. roč. ZŠ
 • Velká Morava pro 4. roč. ZŠ
 • Horniny a minerály pro 3.-5. roč. ZŠ

Programy pro 2. stupeň ZŠ:

 • Morava ve středověku pro 7. roč. ZŠ
 • Velká Morava pro 7. roč. ZŠ
 • Horniny a minerály pro 9. roč. ZŠ/kvarta víceletého gymnázia
 • Obratlovci střední Evropy pro 6. a 7. roč. ZŠ

Programy pro SŠ:

 • Velká Morava pro 2. roč. SŠ
 • Obratlovci střední Evropy pro 2. roč. SŠ

 

Cena: 25 Kč 

Rezervace programů: Mgr. Pavlína Turečková, tel.: 533 435 263, e-mail: ptureckova@mzm.cz 

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí