Speciální dílny - Budiž kniha


Budiž kniha

Kniha – to není jen potištěný papír! Jak dříve vznikaly knihy? Kdo je psal? Co se do nich psalo? Čím se psalo a na co? V programu odhalíme něco z knihařského a tiskařského řemesla a pokusíme se rozluštit některá stará písma. Seznámíme se se slavným nakladatelstvím Josefa Floriana ze Staré Říše a s knihami a grafikou z produkce Nova et Vetera.

 

  • OD INICIÁLY K EX LIBRIS  

Program provede historií knih a PÍSMA od nejstarších ručně psaných kodexů (Gelnhausenův kodex) přes renesanční objev knihtisku a jihlavské tiskárny až k moderní tvorbě ex libris. Budeme zkoumat různé typy písma, dozvíme se, co je KALIGRAFIE, vytvoříte si vlastní iniciálu a čekají vás i další tvůrčí  úkoly.

Délka trvání programu 90 min, maximální počet účastníků 20.

 

  • JAK SE DĚLÁ KNIHA

Program, v rámci kterého si vyrobíte VLASTNÍ KNÍŽKU (technikou šité vazby). Délka trvání programu je  90 min. Workshop je vzhledem ke své náročnosti vhodnější spíše pro starší žáky a pro skupiny s maximálně 15 účastníky.

Po dohodě lze doplnit program o workshop EX LIBRIS, délka trvání s touto dílnou je pak cca 3 vyučovací hodiny a zvýhodněná cena za obě dílny 50 Kč.

 

Více inforamcí na http://muzeum.ji.cz

 

 

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava Masarykovo nám. 55 Jihlava 586 01

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
webové stránky: http://muzeum.ji.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí