STAŘÍ MISTŘI


Jak se žilo v období renesance, baroka nebo 19. století? Proč má měšťan křížek nad hlavou, odkdy mohou ženy malovat, co šeptají sochy řečí těla, co na obraze s dítětem nesedí? Vhled do souvislostí, které stály u vzniku děl dnes vystavených v expozici starého umění "Od renesance po modernu" (1. část), přináší kostýmovaný animační program s pracovními listy.

Doporučený věk: od 12 let

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, Člověk a společnost, Dramatická výchova

Termíny: program je realizován ve spolupráci se studenty FF MU ve vybraných termínech května a června 2017.

Délka: 60-90 min

Vstupné: Kč 50,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Objednávky: Barbora Svátková, email: svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí