STAVBA JAKO BRNO


Během programu se budou návštěvníci pozorně dívat, přemýšlet, diskutovat, poslouchat, srovnávat, zkoušet a trochu si i hrát. A co po jeho absolvování? Pochopí organizaci řemesel ve středověku, umí jednotlivá představená řemesla charakterizovat, vysvětlí jejich význam pro stavitelství, určí materiály, nástroje a nářadí, s nimiž řemeslníci pracovali či pracují, objasní technologické postupy, popíší historický vývoj bydlení a porovnají stavitelství ve středověku a dnes. A to vše na příkladech z města Brna.

Program je přizpůsoben jednotlivým stupňům vzdělání.

1. stupeň ZŠ

Délka programu: 60-90 minut

Vstupné: Kč 50,-/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz, tel.: 542 123 618

2. stupeň ZŠ, gymnázia, střední školy

Délka programu: 90 minut

Vstupné: Kč 50,-/žák/student, pedagogický doprovod zdarma.

Objednávky: Mgr. Soňa Mertová, e-mail: mertova@spilberk.cz, tel.: 542 123 618

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí