Surrealistický kabinet


Surrealistický kabinet (Edukační program k výstavě fotografií Jiřího Stacha)

21. 10. 2016 – 16. 12. 2016

Délka trvání: 90 minut

Charakteristika programu: Jiří Stach je významný pražský fotograf, jehož tvorbu charakterizuje používání tradičních analogových fotografických technik a inspirace surrealismem. Jeho fotografie nám budou podnětem pro průzkum počátků fotografie a nejjednoduššího fotoaparátu v podobě camery obscury. Zároveň si skrze literární i výtvarné hry a ukázku filmu přiblížíme, co je to surrealismus.

Lektor:  Mgr. Romana Pospíšilová                                                       

Cena: 20,- Kč/osoba, pedagog. doprovod zdarma

Na program je nutné se přihlásit e-mailem: vohankova@horackagalerie.cz, nebo telefonicky: 566 654 224.

Horácká galerie

Vratislavovo nám. 1, 59231, Nové Město na Moravě

e-mail: vohankova@horackagalerie.cz
webové stránky: www.horackagalerie.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí