Teorie chlupatého míče


Výstava Adély Matasové a absolventů, kteří prošli ateliéry konceptuální a intermediální tvorby na UMPRUM v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni – Fakultě umění a designu představuje koncept, který není pro umělecký svět nijak atypický. S výstavami studentů a jednoho profesora se můžeme setkat relativně často. Nicméně v tomto případě je nabízeno razantní přehodnocení tohoto formátu. Matasová a její bývalí studenti připravili zcela nový společný projekt, na němž je vidět, že i v současnosti stále přetrvává vazba student-profesor. Prezentovány nejsou ale jen zcela nové práce, najdeme zde také reinterpretaci a rozvinutí prací dříve vzniklých. V rámci výstavy tedy uvidíte jak malby, sochy, fotografie, ale i videa a instalace. 

PROGRAM PRO MŠ
V první části animačního programu si společně projdeme výstavu a zastavíme se u vybraných děl,
která si okomentujeme a zároveň se pokusíme o vlastní interpretaci jejich významu. V druhé části animačního programu dostanou žáci prostor pro vlastní tvorbu, při které uplatní získané poznatky z výstavy, především způsob, jakým lze nahlížet na umělecké, či výtvarné dílo. Zároveň se zaměříme na rozvoj jemné motoriky a žáci si jednotlivě vyrobí svůj "chlupatý míč", který je pomyslným symbolem celé výstavy.

PROGRAM PRO ZŠ

I. V rámci programu se seznámíme zábavnou formou s vystavenými díly a projdeme si společně expozici. Současná
výstava je sestavená eklekticky, ale spojujícím článkem je teorie chlupatého míče. Teorie chlupatého míče nás také – stejně jako autory vystavených děl – bude inspirovat k vytvoření naší vlastní „instalace“.

II.V animačním programu pro žáky druhého stupně se formou dialogu seznámíme s prezentovanými díly a jejich
místem v současné umělecké tvorbě. Žáci budou mít možnost vytvořit svoje vlastní trojrozměrné dílo, jehož téma bude úzce provázáno s hlavním tématem výstavy – tedy teorií chlupatého míče. V závěru programu bude následovat reflexe naší tvorby a srovnání jednotlivých výrobků.

PROGRAM PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
V animačním programu pro střední školy se zaměříme na literární stránku prezentovaných děl. Žáci dostanou k dispozici úryvky z futuristických textů, které budou mít za úkol přiřadit k vybraným dílům a zdůvodnit svůj výběr. Žáci sami vyberou tu nejzdařilejší kombinaci a krátce vyjádří, co je vedlo k výběru a co si pod vystaveným dílem představují.
 

Bližší informace naleznete na stránkách www.gkk.cz. 

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

Klenová 1 340 21 Janovice nad Úhlavou

e-mail: edukace@gkk.cz
webové stránky: www.gkk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí