TOMÁŠOVA CESTA


Lektorovaný program seznámí děti s životem a osobností T. G. Masaryka. Děti se dozvědí, jestli rád chodil do školy a co ho bavilo, jak se stalo, že byl zvolen prezidentem, a jak mu to prezidentování šlo. Na jejich cestě výstavou po Tomášových stopách je bude provázet tištěný interaktivní průvodce, v němž jsou připraveny mnohé zajímavé úkoly a přiměřeně věku a schopnostem dětí přizpůsobený životní příběh T. G. Masaryka. K programu lze objednat
i rozšířenou variantu s výtvarnou dílnou, v níž se děti seznámí se státními a národními symboly. Dozvědí se například, jaké barvy má státní vlajka, co je obsahem standarty prezidenta republiky a jaké jsou další státní a národní symboly, které od dob Československa ctíme dodnes. V rámci dílny si prostřednictvím techniky muchláže vytvoří československou státní vlajku. V případě varianty s výtvarnou dílnou mají také k dispozici veškeré pomůcky a výtvarné potřeby.

Cílenost: Děti MŠ / Délka: 45–90 min / Vzdělávací oblast: Dítě a společnost / Klíčová slova: T. G. Masaryk,
prezident, Československá republika, státní symboly / Výstupy – dítě: poznává skrze práci s interaktivním
průvodcem výstavou osobnost T. G. Masaryka a jejím prostřednictvím i dějiny československého státu / Cena:
děti do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/dítě , pedagogický doprovod zdarma / Počet dětí: max. 25
dětí / Objednávky: http://rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí