Topografie teroru–hierarchie zločinů


Dvoudenní vzdělávací seminář s exkurzí pro pedagogy 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ je zaměřen na propojení příběhu lidických obětí s místy, která se zapsala nejen do jejich osudu. Cesta ze života obyčejných obyvatel vesnice uprostřed Protektorátu Čechy a Morava, přes věznici v Malé pevnosti Terezín do koncentračního tábora v Ravensbrücku demonstruje sílu nacistického režimu.


Každé z míst bylo stupněm teroru, který dokázal nacistický režim masově využívat při potírání svých skutečných nebo domnělých nepřátel.

Lektor: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

V rámci výjezdového semináře navštívíme Památník Lidice, Památník Terezín, KT Ravensbück a muzeum Topografie teroru v Berlíně.

Bližší informace a možnost rezervace naleznete na: www.lidice-memorial.cz (v sekci Vzdělávání/semináře pro pedagogy).

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí