Topografie teroru - hierarchie zločinů


Dvoudenní seminář pro učitele dějepisu Topografie teroru–hierarchie zločinu, který se uskuteční dne 5.– 6. 4. 2019. V rámci výjezdového semináře navštívíme Památník Lidice, Památník Terezín, KT Ravensbück a muzeum Topografie teroru v Berlíně.

Cena je 2005,- Kč. Přihlášky přijímáme nejpozději do 9. 2. 2019.

Lektor: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. (historik, Historický ústav Akademie věd ČR – vědecký pracovník oddělení 20. století. Zaměřuje se na moderní dějiny Československé republiky, úzce pak na historii druhé světové války. Vede semináře z českých a československých dějin, autor a spoluautor řady odborných publikací)

Jedná se o dvoudenní seminář s exkurzí, který je zaměřen na propojení příběhu lidických obětí s místy, která se zapsala nejen do jejich osudu. Cesta ze života obyčejných obyvatel vesnice uprostřed Protektorátu Čechy a Morava, přes věznici v Malé pevnosti Terezín do koncentračního tábora v Ravensbrücku demonstruje sílu nacistického režimu. Každé z míst bylo stupněm teroru, který dokázal nacistický režim masově využívat při potírání svých skutečných nebo domnělých nepřátel.

Bližší informace a možnost rezervace na semináře naleznete na: www.lidice-memorial.cz (v sekci Vzdělávání/semináře pro pedagogy)

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Michaelu Brábníkovou, e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz, tel: 778 735 785, 312 253 063.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí