Topografie teroru - hierarchie zločinů


Památník Lidice srdečně zve pedagogy a zájemce o historii na nový akreditovaný seminář.

Dvoudenní vzdělávací seminář pro pedagogy je zaměřen na propojení příběhu lidických obětí s místy, která se zapsala nejen do jejich osudu. Cesta ze života obyčejných obyvatel vesnice uprostřed Protektorátu Čechy a Morava, přes věznici v Malé pevnosti Terezín do koncentračního tábora v Ravensbrücku demonstruje sílu nacistického režimu. Každé z míst bylo stupněm teroru, který dokázal nacistický režim masově využívat při potírání svých skutečných nebo domnělých nepřátel.

Zájemci o seminář se budou moci seznámit s nejnovějšími poznatky z českého a zahraničního výzkumu nacistické a komunistické diktatury.

 

Všechny zločiny spáchané v Lidicích, věznicích a táborech byly organizovány a řízeny z Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA) v Berlíně. V nedávno vybudovaném muzeu se blíže seznámíme s organizacemi gestapa, SS, RSHA a jejich představiteli. Odtud vycházely rozkazy k páchání zločinů po celé Evropě. Současně je místo spjato se stavbou berlínské zdi, která symbolicky i fakticky rozdělila Evropu na dva nesmiřitelné tábory. 

Přehled témat:

- Zločin v Lidicích

- Věznice gestapa s excesivní formou zabíjení

- Koncentrační tábor s plánovaným vybíjením

- Expozice Topografie teroru
 

 

Účastníci semináře

- názorně se seznámí s cestou lidických žen, ale také několika tisíc československých odbojářek

- v edukační i emoční rovině se seznámí se zločinnými praktikami nacistů

- se seznámí s nejnovějšími poznatky z českého a zahraničního výzkumu nacistické a komunistické diktatury


Kdy: 3. až 4. 11. 2017

Kde: Památník Lidice, Památník Terezín, koncentrační tábor Ravensbrück, muzeum Topografie teroru v Berlíně

Lektor: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. Historik, Historický ústav Akademie věd ČR - vědecký pracovník oddělení 20. století. Zaměřuje se na moderní dějiny Československé republiky, úzce pak na historii druhé světové války. Vede semináře z českých a československých dějin, autor a spoluautor řady odborných publikací.

Poplatek za seminář: 2.005,- Kč za účastníka (zahrnuje vstupné do všech památných míst, lektora, dopravu, ubytování)


SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MŠMT.

Vyplněnou přihlášku, prosím, zasílejte na e-mail: chvapilova@lidice-memorial.cz, tel: 739 562 267, Bc. Lucie Chvapilová.

 

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí