TVARY


Pro děti od 4 let jsme připravili vzdělávací program TVARY, který se zaměřuje na poznávání různých tvarů a těles pomocí sbírkových předmětů přímo v expozici muzea. Program je pojatý formou prožitkové pedagogiky, kdy si i ty nejmenší děti dokáží poradit s úkoly, spojit si emoci a vzpomínky z návštěvy muzea s určitým předmětem a tvarem a tím si je lépe zapamatovat. Děti jsou seznámeny s prostředím muzea a dále pracují, jak samostatně s veselými pracovními listy, tak společně se skupinou a muzejním pedagogem. Na tento program navazuje i kreativní výroba nenáročných závěsných motýlků v ateliéru muzea. Program se opírá o RVP pro předškolní vzdělávání, Dítě a svět, Dítě a jeho tělo a Dítě a psychika.

Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz
webové stránky: http://www.msb-jablonec.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí