VÁNOCE A TRADIČNÍ POKRMY


Vánoce jsou prastaré svátky – křesťanské i pohanské. O zimním slunovratu se lidé těšili na prodlužující se dny a snažili se zajistit zdar nového hospodářského roku – úrody – jídla. Každá slavnost je proto spojena se štědrou hostinou.

V Poličce a okolí, stejně jako v jiných oblastech Čech, se na Štědrý den jedlo „devatero pokrmů“. Co mezi ně patřilo, se dozvídáme z časopisu Jitřenka (1894). Mělo v nich být, co dal les, pole i sad. A tak se pekla například „nadivajna“ s houbami a „štědrovka“, vařil se hrách, čočka, kroupy, zelí, řepa, „muzika“ atd. Štědrodenní večeře měla rodinu nejen nasytit, ale každý pokrm také něco symbolizoval. Část večeře nakonec dostal i dobytek, drůbež a stromy, ale i duchové zemřelých.

Na výstavě děti uvidí prostřené stoly a porovnají, co se na nich (a pod nimi) objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes. Poznají (a možná i ochutnají) dobové mlsy – křížaly, které děti dostávaly jako dárky, často v podobě panáčků z mikulášských trhů. Seznámí se se zvykoslovnými předměty „svět“ nebo „třesolka“, které se stavěly z jablek, sušených švestek, krušpánku, nabobtnalého hrachu, pečiva apod.

Součástí programu je tvořivá dílna, kde si děti vytvoří malou „jedlou“ vánoční dekoraci.

 

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí