Vánoce ve světě - výukový program spojený s dílnou


Program nabízíme pro MŠ, ZŠ 1. i 2. stupeň

Program navazuje rovněž na tyto RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura

Cílem programu je seznámení s vánočními zvyky našich sousedů. Žáci se dozví, odkud pochází jednotlivé postavy Vánoc – Ježíšek, Santa Klaus, Mikuláš a jak tráví vánoční čas národnostní menšiny žijící u nás. Součástí programu je také společné povídání o tom, kdo nosí dárky ve zbytku světa či o dalších odlišnostech vánočních tradic. V dílně si na závěr programu žáci vyrábějí netradiční vánoční ozdobu. 

Program vede žáka k porozumění významu vánočních svátků  a rozvíjí schopnost respektu ke kulturním odlišnostem různých společenství.

 

 

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí