Ve škole české královny Marie Terezie


Tento pořad je připraven pro prohloubení výuky o tereziánských reformách školstvíZáci se seznámí se zavedením povinného vzděkávání dětí a vyzkoušejí si psaní kurentem, písmem používaným od 16. do 20. století. Rovněž si vyrobí pečeť s portrétem Marie Terezie a pokusí se podhalit tajemství dlov jako zbožorobna či nosočistoplena.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Valdštejnská 20

e-mail: sustova@npmk.cz
webové stránky: www.npmk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí