Velikonoce: Za původem velikonočního vajíčka


Program Za původem velikonočního vajíčka - Interaktivní pořad o tradicích spjatých s příchodem jara a velikonočními svátky. Ve dnech 10. 3. – 23. 3. 2016 bude probíhat program pro školy tematicky zaměřený na tradice spjaté s příchodem jara a Velikonocemi. Vyprávění etnografa ve srozumitelné formě doplněné praktickými ukázkami se zaměří na zvyky a život našich předků. 

Maximální počet osob ve skupině: 30

Určeno: zejména pro žáky MŠ a 1. stupeň ZŠ

Délka programu: cca 1 hodina

Místo konání: Muzeum Příbor

Vstupné: za osobu 15 Kč ZŠ; 10 Kč MŠ; pedagogický doprovod zdarma

Termíny pro objednávku vstupu na program:

10. 3. čtvrtek: 8.00 – 9.00; 9.15 -10.15; 10.30 – 11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

11. 3. pátek: 10.30 – 11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

14. 3. pondělí: 8.00 – 9.00; 9.15 -10.15; 10.30 – 11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

15. 3. úterý: 10.30 – 11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

16. 3. středa: 10.30 – 11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

17. 3. čtvrtek: 10.30 – 11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

18. 3. pátek: 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

21. 3. pondělí: 9.15 -10.15; 10.30 – 11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

22. 3. úterý: 10.30 – 11.30; 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

23. 3. středa: 11.45 – 12.45; 13.00 – 14.00

Kontakt: Bc. Monika Chromečková

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda Příbor

tel. 556 725 191

mob. 605 710 142

muzeumpribor@seznam.cz

 

 

CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií)- pobočka Muzea Novojičínska

Lidická 50, Příbor 741 258

e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
webové stránky: www.muzeumnovojicinska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí