Vlákna


Pro restaurátora textilu je velmi důležité rozpoznat materiál použitý pro výrobu restaurovaného oděvu, vlajky, opony nebo textilních doplňků. Při programu se jeho účastníci detailně seznámí se strukturou jednotlivých textilních vláken (vlna, hedvábí, bavlna, len, silon apod.) a budou je moci
pod mikroskopem prozkoumat. Neméně důležitou součástí práce restaurátora je také barvení látek. Proto si ve druhé části programu děti ve skupinách vyzkouší i tuto činnost a poznají, jak je těžké namíchat přesný odstín podle originálního vzoru. Program účastníky seznámí s pečlivou a časově náročnou prací muzejního restaurátora a umožní jim podívat se zblízka na materiály,
se kterými se setkávají každý den.

Vzdělávací oblasti

umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a příroda

Rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní

 

Vhodné pro děti od 10 let

60 minut + 40 minut prohlídka expozice

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: olga.havlikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí