VNÍMÁME A TVOŘÍME


Vnímáme, diskutujeme a také sami tvoříme - učíme se (o) umění přímo mezi originály výtvarných děl moderního a současného umění v expozicích „Od renesance po modernu“ (2. část) a „Od moderny po současnost“. V animačním programu rozplétáme příběh moderního umění v sérii tvůrčích aktivit (na míru cílové skupině). Poznáváme umění jako důležitou součást našeho života. Určeno pro MŠ (od 4-5 let), ZŠ – 1. stupeň, ZŠ – 2. stupeň, Gymnázia, SŠ Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura Délka: 60-120 min
Vstupné: Kč 50,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Barbora Svátková, email: svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí