VYPÁTREJ DUCHA LUCEMBURKŮ!


Učíme se z příběhů! Na hravé stezce s markrabětem Joštem a kostýmovanými lektory projdou děti středověkými úkoly v expozicích Od hradu k pevnosti, Brno na Špilberku, Žalář národů a v prostorách hradu Špilberku, rozluští rodovou pověst Lucemburků.

Délka programu: 90 min
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Doporučený věk: 9 - 12 let
Termíny: program je realizován ve spolupráci se studenty Oddělení muzeologie ÚAM FF MU ve vybraných termínech od dubna do června 2017.

MgA. Barbora Svátková Ph.D., Tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí