VYSÍLÁ STUDIO BRNO


1. stupeň Edukační program bude využívat interaktivních prvků ve výstavě k představení nejrůznějších podob práce v televizním studiu. Žáci si například vyzkouší některé z televizních profesí, zahrají si AZ kvíz a skrze rekvizity a kostýmy se dostanou nejen do pohádek. Délka programu: 90–120 minut Objednávky programu - PhDr. Eva Picmausová (picmausova@spilberk.cz), tel.: 542 123 618 2. stupeň ZŠ a SŠ a gymnázia Edukační program bude v interaktivní výstavě pracovat s různými tématy spojenými jak s televizním fenoménem, tak s dalšími médii (internet): role a místo médií v životě společnosti i jednotlivce, kritická práce s informacemi, závislost na médiích a komunikačních prostředcích atd. Délka programu: 90–120 minut Objednávky programu - Soňa Mertová (mertova@spilberk.cz), tel.: 542 123 618 http://www.spilberk.cz/vystava/vysila-studio-brno/

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí