Vysvoboď loutky!


Výtvarná dílna k výstavě Kouzelný svět Antonína Maloně

Děti svou tvorbou trojrozměrných objektů – loutek zachrání hračky ve výstavě zakleté zlou čarodějnicí. Vycházet budeme z jedinečné tvorby Antonína Maloně a zbyde nám i čas na hru s vystavenými interaktivními objekty.

Délka programu: 30 minut + 20 minut hra

Cena programu: 15 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Program objednávejte na tel. 544 228 029 nebo emailem na slapanice@muzeumbrnenska.cz

Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí